نشست بی‌نتیجه کمیسیون و تیم‌های انتخاباتی افغانستان؛ نمایندگان عبدالله، جلسه را ترک کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست بی‌نتیجه کمیسیون و تیم‌های انتخاباتی افغانستان؛ نمایندگان عبدالله، جلسه را ترک کردند

نشست کمیسیون انتخابات با نمایندگان تیم‌های انتخاباتی به تنش کشیده شد و بی‌نتیجه پایان یافت. این نشست برای تعیین تکلیف حدود ۳۰۰ هزار رای برگزار شده بود که دو تیم پیشتاز بر سر اعتبار آنها اختلاف نظر دارند. در این نشست دیپلمات های خارجی مقیم کابل و نهادهای ناظر انتخاباتی شرکت کرده بودند، اما نمایندگان تیم ثبات و همگرایی دلایل مطرح شده از سوی کمیسیون انتخابات را خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی خواند و این جلسه را ترک کرد.

رویین رهنوش گزارش می دهد.