هیات پارلمان افغانستان لایحه‌ تصویب‎شده در مورد سن بلوغ را بی‌اعتبار دانست

افغانستان

منبع تصویر، ARG

توضیح تصویر،

یک عضو پارلمان افغانستان گفت برای تصویب قانون باید دو سوم اعضا در صحن مجلس حاضر باشند

هیات بررسی کننده قانون حمایت از کودکان افغانستان در مجلس نمایندگان گفته این قانون عاری از اعتبار است.

فرمان تقنینی (حکم حکومتی) رئیس‌جمهور افغانستان با نام قانون حمایت از حقوق کودکان،‌ سرانجام پس از دو سال جنجال،‌ در جلسه هفته گذشته مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد.‌

اما در پی آن اختلافاتی که بر سر مشخص کردن سن بلوغ، میان نمایندگان بروز کرد، تصویب این قانون با جنجال‌هایی همراه شد و هیاتی تعیین شد تا موضوع را بررسی کند.

این هیات که در راس آن امیرخان یار، معاون مجلس نمایندگان قرار دارد، در گزارشی که در مورد مشروعیت این طرح تصویب شده به مجلس ارائه کرد، گفت از آنجا که در روز رای‌گیری نصاب مجلس کامل نبوده است، این مصوبه فاقد اعتبار قانونی است.

براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، اگر نصاب لازم حضور نداشته باشد، تصویب عاری از اعتبار دانسته می‌شود

شماری از نمایندگان در اعتراض به این تصمیم گفته‌اند که برای رد یک لایحه تصویب شده باید دو سوم اعضای مجلس رای بدهند.

گزارش شده که اختلاف‌نظرهایی میان اعضای این هیات بررسی کننده نیز بروز کرده است و همه آنان در مورد بی اعتبار دانستن قانون یاد شده، هم‌نظر نیستند.

بر اساس دریافت‌های این هیات، در روز ۱۸ قوس/آذر ۱۰۲ تن از اعضای مجلس حاضر بوده‌اند و برای تصویب قانون می‌بایست تعداد اعضا بیش از ۱۲۵ نفر باشد.

در بخشی از این لایحه که جنجال‌هایی به دنبال داشته، افراد زیر ۱۸ سال کودک دانسته شده‌اند که قانون شدن این حکم، به معنای باز شدن دست افغانستان در اجرای میثاق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و جلوگیری از کودک همسری خواهد بود.

شماری از نمایندگان با ۱۸ سالگی به عنوان پایان دوره کودکی مخالفت می‌ورزند و در عوض ۱۶ سالگی را از نظر اسلامی سن بلوغ می‌دانند.