انتخابات افغانستان؛ نگاهی دیگر به نتایج اولیه به روایت نقشه

  • علی قدیمی
  • بی‌بی‌سی

در روزهای اخیر،‌ انتشار نقشه‌ای که پیروزی دو نامزد پیشروی انتخابات افغانستان را در هریک از ولایت‌های کشور، با دو رنگ - یکی برای محمد اشرف غنی و یکی برای عبد‌الله عبد‌الله نشان می‌داد، بحث برانگیز شد. این نقشه، نتایج اولیه انتخابات را طوری نشان می‌دهد که در آن افغانستان براساس آرا، به دوقسمت تقسیم شده است. ولایت‌های مرکزی و شمالی، که عبد‌الله عبد‌الله آرای بیشتری در آنها آورده بود و ولایت‌های جنوبی که محمد اشرف غنی در آنها آرای بیشتر داشت.

اما زمانی که ولایت‌ها را براساس درصد آرایی که به دو نامزد اصلی داده بودند رنگ‌آمیزی کنیم، تصویری متفاوت به دست می‌آید. در حالی که پیروزی قاطع محمد اشرف غنی در ولایت‌های جنوبی مشخص است،‌ او در ولایت‌های مرکزی و شمالی هم آرای قابل توجهی داشته است. همچنین عبد‌الله عبد‌الله با آنکه در ولایت‌های مرکزی پیروزی قاطعی داشته اما در ولایت‌هایی که اکثریت با آقای غنی است رای‌دهندگان بسیاری نیز از آقای عبدالله حمایت کرده‌اند.

در قدم اول، ‌برای آنکه تصویری روشن‌تر از نتایج اولیه انتخابات داشته باشید، نقشه زیر را ببینید. با کشیدن این نقشه به چپ و راست، می‌توانید میزان حمایت رای دهندگان از دو نامزد پیشرو را مقایسه کنید.

قابل کلیک نتایج اولیه انتخابات افغانستان

آرای عبد الله عبد‌الله: ۴۰ درصد

.

آرای محمد اشرف غنی: ۵۱ درصد

.

بیشتر بخوانید:

محمد اشرف‌غنی؛ رئیس جمهوری فعلی و پیروز انتخابات ریاست جمهوری براساس نتایج اولیه انتخابات

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری فعلی و نامزدی که براساس نتایج اولیه انتخابات، حدود ۵۱ درصد آرا را به دست آورده است، در ولایت‌های جنوب، و جنوب غربی آرای قابل توجهی داشته است. اما نقشه زیر نشان می‌دهد که او در ولایت‌های مرکزی و شمالی هم آرای قابل توجهی به دست آورده است.

توضیح تصویر،

آرای محمد اشرف‌غنی در ولایت‌های پر رنگ‌تر بیشتر بوده است

برای آنکه تصویری باز هم روشن‌تر به دست بیاورید،‌ در جدول زیر ۱۵ ولایتی فهرست شده‌اند که محمد اشرف غنی در آنها بلند‌ترین آرا را به دست آورده است. آرای عبد‌الله عبد‌الله هم در این ۱۵ ولایت در ستون دوم آمده است. این جدول نشان می‌دهد که هر دو نامزد در این ولایت‌ها طرفدار داشته‌اند و تصویر حمایت از آنان کاملا سیاه و سفید نیست.

۱۵ ولایت که بیشترین رای را به محمد اشرف غنی داده‌اند. .  .

عبدالله عبد‌الله؛ رئیس اجرایی فعلی دولت افغانستان

عبد‌الله عبد‌الله که براساس نتایج اولیه انتخابات افغانستان، حدود ۴۰ درصد آرا را به دست آورده، بیشتر در ولایت‌های مرکزی و شمالی موفق بوده اما در ولایت‌های دیگر هم حمایت گروه‌هایی از رای‌دهندگان را داشته است.

توضیح تصویر،

آرای عبد‌الله عبد‌الله در ولایت‌های پر رنگ‌تر بیشتر بوده است

در فهرست زیر، آرای عبد‌الله عبد‌الله را در ۱۵ ولایت که اکثریت‌ به او رای داده‌اند با آرای محمد اشرف‌غنی کنار هم آمده است.

۱۵ ولایت که بیشترین رای را به عبد‌الله عبد‌الله داده‌اند. .  .