شورای نامزد‌های ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید کمیسیون انتخابات را قبول ندارد

شورای نامزد‌های ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید کمیسیون انتخابات را قبول ندارد

گروهی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده‌اند که هیچ شکایت انتخاباتی‌ای را ثبت نخواهند کرد چون که کمیسیون‌ انتخابات را اصلا قبول ندارد. به گفته این شورا، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، زنگ بحران تازه‌ای را در افغانستان به صدا درآورده. در همین حال، دو روز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری و از نامزدان انتخابات، شکایت‌هایش را در این کمیسیون ثبت کرده است.

علی حسینی گزارش می‌دهد.