افزایش تولید زعفران در افغانستان؛ ۲۷ میلیون دلار درآمد امسال

افغانستان
توضیح تصویر،

زمین‌های زیر کشت زعفران بیش از هفت هزار هکتار بوده است

وزارت زراعت/کشاورزی افغانستان از افزایش تولید زعفران در این کشور خبر داده و سود حاصل از فروش آن در بازارهای چین، هند، اروپا و کشورهای عربی را بیست و هفت میلیون دلار برآورد کرده است.

در یک خبرنامه این وزارت گفته شده میزان تولید زعفران در سال جاری خورشیدی ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱۹ تن و ۴۶۹ کیلوگرم رسیده است.

زمین‌های زیر کشت در سال جاری هفت‌هزار و ۵۵۷ هکتار بود، در حالی که سال گذشته زمین‌های زیر کشت شش‌هزار و ۲۷۲ هکتار بود و ۱۶ تن زعفران تولید شد.

ولایت‌های هرات در غرب، بلخ، فاریاب و سرپل در شمال، قندهار و ارزگان در جنوب و دایکندی در مرکز افغانستان به ترتیب بیش‌ترین میزان تولید زعفران را داشته‌اند.

توضیح تصویر،

۹۰ درصد زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می‌شود

هرات در میان ولایت‌های تولید کننده زعفران در درجه نخست قرار دارد و دارای هفت هزار هکتار زمین زیر کشت است.

مزارع زعفران در ولایت بلخ ۹۹.۵ هکتار، در فاریاب ۴۶ هکتار، در قندهار ۴۵ هکتار، در ارزگان ۳۹ هکتار، در دایکندی۳۱ هکتار و در ولایت سرپل ۲۱ هکتار اعلام شده است.

دلیل افزایش تولید

وزارت زراعت افغانستان می‌گوید دهقانان آموزش‌های بیشتری دیده‌اند، پیازهای با کیفیتی در اختیارشان گذاشته شده و جهت آشنایی بیشتر آنها با کیفیت مورد انتظار، مزارع نمونه نیز ساخته شده است.

در خبرنامه آمده است که در سال جاری برای چهار مرکز فراوری زعفران در ولایت‌های کابل، غزنی، فاریاب و هرات تجهیزات لازم داده شده و بیش از دو هزار زعفران‌کار شامل زنان و مردان آموزش دیده‌اند.

افغانستان می‌گوید کیفیت زعفران این کشور توجه مشتریان در بازارهای جهانی را جلب کرده است.