طنین فریاد هنرمندان افغان در مارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طنین فریاد هنرمندان افغان در مارسی

در رویدادی کم سابقه، موزه تمدن‌های اروپا و مدیترانه در شهر مارسی فرانسه میزبان نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر افغانستان است. نمایشگاه خرمهره کارهای هنرمندان را به نمایش گذاشته که با آثارشان به نبرد علیه جنگ و تبعات آن در افغانستان برخاسته اند.

کاوون خموش گزارش می‌دهد.