دختر ولایت پنجشیر: روایت زنی که می‌خواهد همه دختران درس بخوانند

سازمان ملل متحد در روز جهانی آموزش گفته که سه‌و‌نیم میلیون کودک در افغانستان از تحصیل محرومند. فقر، ناامنی، ازدواج‌ در کودکی و رفتار تبعیض‌آمیز علیه دختران از دلایل عمدۀ نرفتن آنها به مدرسه است.

عالیه فرزان، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.