نمایش لباس در افغانستان؛ ترویج مدلینگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش لباس در افغانستان؛ ترویج مدلینگ

اولین برنامه مدلینگ خیابانی با اشتراک دخترها و پسرهای جوان در کابل برگزار شد. برگزارکننده‌ها هدف از این برنامه را رشد و ترویج مدلینگ گفته‌اند. در چندسال اخیر علاقه به نمایش لباس در افغانستان بیشتر شده و حالا چندین گروه مدلینگ در این کشور فعالیت دارند.

رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.