واکنش‌ها در افغانستان به بازداشت منظور پشتین

هزاران نفر در چند ولایت افغانستان به بازداشت یک فعال حقوق پشتون‌ها در پاکستان، اعتراض کرده‌اند. آن‌ها خواهان رهایی منظور پَشتین هستند. نیروهای امنیتی پاکستان یک‌شنبه شب، آقای پشتین و عده‌ای از همکارانش را به اتهام قبول نداشتن قانون اساسی بازداشت کردند. امروز هم گفته شده که علی وزیر و محسن داور، دو عضو ارشد جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان، بازداشت شده اند.

علی حسینی گزارش می‌دهد.