آلبوم عکس؛ روز عشاق در کابل

چهاردهم فوریه (بیست وپنجم دلو/بهمن)، روزعشاق یا "ولنتاین" حالا یک پدیده جهانی است. امروز ولنتاین فضای متفاوت در خیابان‌های پایتخت افغانستان ایجاد کرده است.

. حق نشر عکس Getty Images
. حق نشر عکس Getty Images
. حق نشر عکس Getty Images
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان

.