کاهش عملیات طالبان در نخستین روز دوره هفت‌روزه

کاهش عملیات طالبان در نخستین روز دوره هفت‌روزه

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید با عملی شدن توافق کاهش خشونت‌ها، حملات طالبان بسیار کاهش یافته‌است. چند روز پیش آمریکا و طالبان پس از مذاکراتی هجده ماه بر سر کاهش خشونت‌ها در افغانستان به توافق رسیدند که از ساعت دوازده شب گذشته آن را عملی کنند. امروز سه مورد حمله گزارش شده که دو نیروی پلیس در آن کشته شده اند. طالبان گفته که مناطق شامل طرح کاهش خشونت‌ها، مشخص است و حملات دیگر این گروه نباید تخطی محسوب شود.

علی حسینی گزارش می‌دهد.