کمیسیون حقوق بشر افغانستان: از احتمال آزادی زندانیان طالبان اظهار نگرانی کرد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: از احتمال آزادی زندانیان طالبان اظهار نگرانی کرد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید از آزادی زندانیان طالبان به شدت نگران است و صلحی که در آن صدای قربانیان حذف شود فقط یک آتش‌بس کوتاه خواهد بود. به گفته شهرزاد اکبر، رئیس کمسیون حقوق بشر افغانستان حکومت نمی‌تواند کسانی را که جنایت جنگی کرده اند آزاد کند. او می‌گوید در تفاهم‌نامه ‌صلح میان آمریکا و طالبان مسائل حقوق بشری و حقوق زنان در نظر گرفته نشده است. خبرنگار ما نسرین نوا از او نظرش را درباره این تفاهم‌نامه پرسیده است.