زلمی خلیلزاد، مهندس موافقتنامه آمریکا و طالبان کیست؟

زلمی خلیلزاد، مهندس موافقتنامه آمریکا و طالبان کیست؟

آمریکا پس از حدود دو دهه، سرانجام به حضورش در افغانستان پایان می دهد. امضای توافق صلح آمریکا با طالبان بعد از ماه ها مذاکره، راه را برای پایان جنگ و خشونت و برقراری صلح در افغانستان هموار کرده‌است. اما رسیدن تا اینجای کار هم مستلزم تلاش‌های فشرده دیپلماتیک بوده. تلاشی که رهبری آنرا زلمی خلیلزاد، به عهده دارد.

داوود قاری‌زاده گزارش می‌دهد.