کرونا و افغانستان؛ خطر گرسنگی ده‌ها هزار کارگر روزمزد

کرونا و افغانستان؛ خطر گرسنگی ده‌ها هزار کارگر روزمزد

با شناسایی ۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان ثبت شده به ۳۶۷ نفر رسید. تا بحال دست کم یازده نفر هم جانشان را از دست داده‌اند. برای مقابله با شیوع بیماری، مقام‌های امنیتی سختگیری برای رعایت محدودیت‌ تردد را بیشتر کرده‌اند. اما این محدودیت باعث شده بسیاری بیکار شوند. دولت می‌گوید به همین دلیل، از سه روز پیش، در کابل و بعضی از ولسوالی‌های این ولایت، به نیازمندان، مواد غذایی می‌دهد.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.