سفیر افغانستان در ایران: پلیس یزد قبول کرد به مهاجران افغان تیراندازی کرده

سفیر افغانستان در ایران: پلیس یزد قبول کرد به مهاجران افغان تیراندازی کرده

عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران که به هدف تحقیق و بررسی چگونگی سانحه سوختن خودروی مهاجران افغان به شهر یزد ایران سفر کرده، گفته مسئولان ایرانی پذیرفته‌اند که مأموران به طرف آنها شلیک کرده‌اند. عبدالغفور لیوال گفته که با پنج مجروح حادثه در بیمارستان و سه نفر دیگر از آنها در اردوگاه و محل حادثه ملاقات کرده است. کشته‌شدن سه مهاجر غیرقانونی افغان بر اثر آتش‌گرفتن خودروی آنها در یزد، واکنش‌های زیادی در میان افغان‌ها داشته. دولت افغانستان هم گفته که مفصل در این باره تحقیق خواهد کرد.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.