روایت کودکان کار افغان از زندگی دشوار و اخراجشان از ایران

روایت کودکان کار افغان از زندگی دشوار و اخراجشان از ایران

جمعه روز جهانی مبارزه با کار کودکان است، فرصتی برای افزایش آگاهی و فعالیت در این راستا. امسال، وضعیت کودکان کار در سایه بحران کرونا مورد توجه قرار گرفته‌است. اواخر زمستان گذشته مدیرکل اجتماعی استانداری تهران از تهیه فهرستی از کودکان کار افغان خبر داد که قرار است به کشورشان برگردانده شوند. او گفته بود این کودکان ممکن است موجب شیوع بیشتر ویروس کرونا شوند.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.