رئیس جمهوری افغانستان فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می‌کند

رئیس جمهوری افغانستان فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می‌کند

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که حکم آزادی ۴۰۰ عضو خطرناک گروه طالبان را اجرا می‌کند. رهایی این افراد را لویه جرگه مشورتی صلح به منظور آغاز مذاکرات بین الافغانی تصویب کرده بود. لویه جرگه از طالبان هم خواسته براساس تعهدشان، تمام اسیران غیر نظامی و نظامی دولت را رها کنند.

نسرین نوا از کابل گزار ش می‌دهد.