افغانستان: شلیک ۱۴ موشک به طرف منطقه دیپلماتیک و ارگ ریاست جمهوری

افغانستان: شلیک ۱۴ موشک به طرف منطقه دیپلماتیک و ارگ ریاست جمهوری

منابعی در دولت افغانستان گفته‌اند که یکی از ۱۴ راکت شلیک ‌شده در شهر کابل، در ارگ ریاست جمهوری فرود آمده و تعدادی را زخمی کرده است. حادثه در حالی اتفاق افتاد که جشن صدویکمین سالگرد استقلال افغانستان در حال برگزاری بود. به گفته وزارت داخله، اکثر این راکت‌ها به منازل مسکونی برخورد کرده‌اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات را به عهده نگرفته است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.