کمک نظامی آمریکا به دولت افغانستان همزمان با مذاکرات صلح با طالبان

کمک نظامی آمریکا به دولت افغانستان همزمان با مذاکرات صلح با طالبان

آمریکا چهار فروند هواپیمای جنگی به افغانستان داد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان این کمک را نشان دهنده تعهد ادامه کمک‌های جهانی به نیروهای امنیتی خوانده با این حال تاکید کرده که جنگ این روزها از سوی مخالفان مسلح شدت گرفته است. او خطاب به طالبان گفت "با زور هیچ چیزی به دست نمی‌آورید." هم‌زمان، گفتگوها میان هیات مذاکره‌کننده دولت و طالبان در دوحه قطر برای تعیین سازوکار مذاکرات ادامه دارد اما مقام‌های محلی از درگیری در ننگرهار و ارزگان خبر داده‌اند.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.