قتل 'غیرقانونی' ۳۹ نفر به دست ارتش استرالیا در افغانستان

قتل 'غیرقانونی' ۳۹ نفر به دست ارتش استرالیا در افغانستان

نخست وزیر استرالیا از بدرفتاری سربازان این کشور در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. تحقیقات ارتش استرالیا نشان می‌دهد که آنها در زمان حضورشان در افغانستان در قالب نیروهای ناتو دست کم ۳۹ غیرنظامی و زندانی را به شکل غیرقانونی به قتل رسانده‌اند. ارتش استرالیا گفته که این نظامیان محاکمه خواهند شد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید این قتل‌ها نابخشودنی است اما از نتیجه این تحقیق استقبال کرده و آن را قدمی در جهت رسیدن به عدالت خوانده‌است.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.