تعطیلی کارخانه‌های کابل به دلیل بی‌برقی

تعطیلی کارخانه‌های کابل به دلیل بی‌برقی

اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که با کاهش واردات برق از ازبکستان، حدود ۸۰ درصد کارخانه‌های پارک صنعتی کابل تعطیل و ۱۵ هزار نفر بیکار شده‌اند. با سرد شدن هوا، در یک ماه گذشته شهروندان کابل کمتر از شش ساعت در شبانه‌روز برق دارند. پایتخت افغانستان به ۵۵۰ مگاوات برق نیاز دارد، یعنی بیش از دو برابر مقدار فعلی.

علی حسینی گزارش می‌دهد.