پروژه مشترک ایران و افغانستان: راه‌آهن هرات را به قلب اروپا می‌پیوندد

پروژه مشترک ایران و افغانستان: راه‌آهن هرات را به قلب اروپا می‌پیوندد

امروز بهره‌برداری از راه‌آهن خواف-هرات آغاز شد. این مسیر، افغانستان را به شبکه خط آهن ایران و پس از آن به آب‌های آزاد و کشورهای اروپایی وصل می‌کند. مقام‌های ایران می‌گویند با این راه‌آهن، کشورهای آسیای‌میانه به بازارهای ایران دسترسی پیدا می‌کنند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.