طالبان در تهران؛ کابل می‌دانست که ایران میزبان ملا برادر است

طالبان در تهران؛ کابل می‌دانست که ایران میزبان ملا برادر است

وزارت خارجه افغانستان گفته از سفر هیات طالبان به ایران اطلاع داشته و هدف ایران از دعوت این گروه، گفتگو درباره آتش‌بس فوری و دستیابی به توافق جامع صلح در افغانستان است. هیات طالبان به رهبری ملا برادر آخند، معاون سیاسی و رئیس دفتر طالبان در قطر به دعوت رسمی دولت ایران، امروز به تهران رفته‌است. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که قرار است این هیات با مقام‌های ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدارهایی داشته باشد.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.