روز ملی سرباز؛ غنی می‌گوید ۴۰ سال است صلح را از مردم افغانستان دریغ کرده‌اند

روز ملی سرباز؛ غنی می‌گوید ۴۰ سال است صلح را از مردم افغانستان دریغ کرده‌اند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که جامعه جهانی در چهل سال گذشته مردم این کشور را از بنیادی‌ترین حق‌شان که صلح است محروم کرده است. او تاکید کرده فقط صلحی را می‌پذیرد که با زور بازوی نیروهای دفاعی و اراده مردم به میان آید. همزمان عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری و از فرماندهان قدرتمند نظامی با ورود به کابل گفته که اگر مذاکرات صلح، موفق نباشد آماده جنگ با طالبان است.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.