افتتاح بند کمال خان به روایت تصویر

رئیس جمهور غنی، بند کمال خان را افتتاح و به بهره برداری سپرد.

رئیس جمهور غنی، بند کمال خان را افتتاح و به بهره برداری سپرد

منبع تصویر، arg

توضیح تصویر،

سد کمال خان به بهره برداری رسید

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

غنی در مراسم افتتاح سد کمال خان گفت که "امروز اختیار آب هلمند به دست مردم ما قرار گرفت"

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

ساخت این سد از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و بعد از چهار سال تکمیل شده است.

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

همزمان با افتتاح بند کمال خان، رئیس جمهور افغانستان در حکمی مدال و نشان دولتی به نام موسی شفیق، نخست وزیر پیشین افغانستان را صادر کرد، وی موافقت‌نامه آب را با امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران امضا کرده بود.

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

بند کمال خان با ۱۶ متر ارتفاع، قدرت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب را دارد

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

آقای غنی و معاونانش با فشار دادن دکمه، آب را به کانال‌های این بند جاری ساخت.

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

مردم نیمروز به گرمی استقبال کردند.

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

غنی لوح سنگی سد کمال خان را پرده برداری کرد.

منبع تصویر، Ar

توضیح تصویر،

محمد اشرف غنی و دو معاون رئیس جمهور در حال فشردن دکمه آغاز بهره برداری از بند کمال خان

منبع تصویر، Ar

توضیح تصویر،

.

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

رئیس جمهور غنی گفت که "اقتصاد افغانستان و ایران، متمم یکدیگر اند و آب را به هیچ کسی رایگان نمی دهیم"

منبع تصویر، Arg

توضیح تصویر،

غنی از نمایشگاه زراعتی و مراسم فرهنگی بلوچ‌ها دیدن کرد.