ایران اگر سهم بیشتر از حق‌آبه‌اش بخواهد باید پول بدهد: گفت‌وگو با نجیب فهیم، استاد دانشگاه کابل در باره سد کمال‌خان

ایران اگر سهم بیشتر از حق‌آبه‌اش بخواهد باید پول بدهد: گفت‌وگو با نجیب فهیم، استاد دانشگاه کابل در باره سد کمال‌خان

با تکمیل آبگیری سد کمال خان در ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران با حضور رئیس جمهوری افغانستان رسما افتتاح شد. آقای غنی گفت که پس از این به ایران "آب در مقابل نفت" می‌دهیم، اما ایران می‌گوید: رژیم حقوقی رودخانه هیرمند و حق آبه ایران تعریف شده است.

گفت‌و‌گو با نجیب فهیم، استاد دانشگاه کابل