با کاهش درآمدهای دولت افغانستان؛ وزارت مالیه 'قراردادهای کارکنان و پروژه‌های عمرانی را متوقف می‌کند'

افغانستان

منبع تصویر، MOf

دولت افغانستان مصارف بودجه عمرانی را به خاطر کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های امنیتی و بهداشتی کاهش می‌دهد.

در نامه‌ای که در تاریخ ۵ اسد (مرداد) با امضای نذیر کبیری، سرپرست وزارت دارایی (مالیه) افغانستان صادر شده و نسخه‌ای از آن به بی‌بی‌سی نیز رسیده، از وزارتها و نهادهای دولتی خواسته شده که "هرچه عاجل‌تر" اقداماتی را برای صرفه‌جویی و کاهش مصارف غیرضروری روی دست بگیرند.

در نامه آمده که روند قرارداد پروژه‌های تازه متوقف شود.

در این نامه‌ آمده که در بررسی بودجه توسعه‌ای توسط کابینه تغییرات گسترده در بودجه عادی و توسعه‌ای وزارتها و ادارات دولتی به خاطر کاهش سطح درآمد دولت و بلندرفتن مصارف بخش‌های امنیتی و بهداشتی گرفته شده است.

در نامه از وزارتها خواسته شده تا قراردادهای عقد شده از بودجه اختیاری را متوقف و یا تعلیق کنند، و روند تدارکاتی طرح‌های را که تاکنون قرارداد نشده نیز معلق شود.

وزارت مالیه همچنین از وزارتها و نهادها خواسته که قرارداد‌های کارکنان موقت از بودجه استخدام را فسخ کنند و روند استخدام از این بودجه متوقف شود.

در افغانستان بیشتر از ۲۴ هزار کارمند موقت قراردادی از این بودجه حقوق می‌گیرند.

توضیح تصویر،

نامه وزارت مالیه افغانستان

وزارت مالیه گفته است که بعد از تصرف پنج گذرگاه مرزی توسط طالبان، دولت افغانستان تاکنون "۳۳ میلیون دلار" درآمد گمرکی‌ را از دست داده است.

در یک ماه اخیر، بنادر اصلی تجاری افغانستان با کشورهای همسایه؛ شیرخان بندر قندوز، اسپین بولدک قندهار، اسلام‌قلعه هرات، ابونصر فراهی فراه و تورغندی در هرات به دست طالبان افتاده است.

منبع تصویر، MOD

توضیح تصویر،

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید هزینه بخش‌های امنیتی افزایش یافته است

درآمد دولت افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی در سند بودجه ۲۱۶ میلیارد افغانی (حدود۲.۷ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده بود.

بودجه امسال ۳۷ میلیارد افغانی کسر بودجه داشت که وزارت مالیه پیش‌بینی کرده که از این مقدار، ۲۰ میلیارد افغانی از طریق ذخایر نقدی خزاین و ۱۷ میلیارد آن نیز توسط صندوق بین المللی پول پرداخت خواهد شد.