۲۸۰ میلیون دلار از پول‌های مسدود شده افغانستان برای کمک بهداشتی و غذایی آزاد می‌شود

سازمان خواربار جهانی می‌گوید ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز مبرم به غذا دارند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

سازمان خواربار جهانی می‌گوید ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز مبرم به غذا دارند.

بانک جهانی می‌گوید کشورهای کمک کننده به افغانستان توافق کرده‌اند که ۲۸۰ میلیون دلار از حساب مسدود شده افغانستان را در اختیار نهادهای امدادی وابسته به سازمان ملل متحد بگذارند که در افغانستان در زمینه غذارسانی و خدمات بهداشتی فعالند.

افغانستان با بحران انسانی و اقتصادی گسترده‌ای روبروست که با قطع کمک اقتصادی جامعه بین‌الملل در پی ساطله طالبان بر این کشور وخیم‌تر شده است.

 سه میلیون کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند.

سازمان خواروبار جهانی هشدار داده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در خطر گرسنگی مبرم هستند.

این شرایط در پی قحطی سختی ایجاد شده که بخش عمده‌ای از محصولات گندم را از بین برده و باعث افزایش قیمت‌ها شده، در عین حال تعلیق کمک‌های اقتصادی غرب به این کشور در پی قدرت گرفتن طالبان به بحران اقتصادی آن دامن زده است.

کشورهای غربی حاضر نشده‌اند دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. آمریکا و کشورهای دیگر نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده‌اند و صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی افغانستان به ذخایر مالی را قطع کرده است.

قرار است این ۲۸۰ میلیون دلار از صندوق امانت بازسازی افغانستان آزاد و برای کمک رسانی در افغانستان به سازمان خواربار جهانی و یونیسف منتقل شود.

بانک جهانی می‌گوید این دو نهاد بین‌المللی هر دو در افغانستان حضور دارند و دارای ظرفیت لجستیکی برای کمک‌رسانی در این کشور " هم راستا با سیاست‌ها و رویکرد‌های خودشان" هستند.

۱۰۰ میلیون دلار برای رساند خدمات بهداشتی در اختیار یونیسف قرار خواهد گرفت و ۱۸۰ میلیون دلار برای کمک رسانی غذایی به سازمان خواروبار جهانی منتقل خواهد شد.