انتقاد پارلمان افغانستان از وضع زندانها

زندانیان افغان

مجلس نمایندگان افغانستان برای رسیدگی به مشکلات زندانیان، وزیر(عدلیه) دادگستری، دادستان کل و رئیس زندانهای این کشور را فراخواند.

اعضای مجلس نمایندگان وضعیت در بازداشتگاه های افغانستان را "وخیم" خوانده و تاکید کرده است که زندانیان در این کشور از حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

مجلس نمایندگان در حالی وضعیت زندانهای افغانستان را مورد بحث قرار داده که مسئولان بازداشتگاه های ۳۴ ولایت این کشور در همایشی در کابل مشکلات زندانها را بررسی می کنند. اعضای مجلس نمایندگان با لحنی تند وضعیت زندانها را مورد انتقاد قرار داده و مقامات عدلی و قضایی افغانستان را متهم به نقض قانون کرده اند.

محمد حسین عالمی، نماینده کابل در مجلس نمایندگان می گوید مقامات عدلی و قضایی در زمینه حل مشکلات زندانیان بر اساس قانون عمل نکرده اند.

آقای عالمی گفت: "پیش از این مسئولان عدلی و قضایی همین جا آمدند و از مجلس خواستند که شما مشکل زندانیان را حل کنید ما خواسته های قانونی زندانیان را ما قبول می کنیم. ما رفتیم به زندان، زندانیان به مجلس اعتماد و احترام کردند، به اعتصاب غذایی خود پایان دادند، اما مسئولان عدلی و قضایی دولت براساس قانون عمل نکردند."

میرویس یاسینی، معاون اول مجلس نمایندگان- که ریاست اجلاس امروز مجلس را به عهده داشت- گفت کمیسیون سمع شکایات مجلس فیصله کرده است که برای رسیدگی به مشکلات زندانها، وزیر عدلیه (دادگستری)، دادستان کل و رئیس زندانهای افغانستان به مجلس فراخوانده شود.

درهمین حال سرور دانش، وزیر دادگستری افغانستان گفت وزارت تحت امر او می کوشد وضعیت بازداشتگاه ها را بهبود بخشد.

با این حال عبدالقادر عدالتخواه، معاون وزارت دادگستری می پذیرد که شماری از مسئولان بازداشتگاه ها افراد حرفه ای نیستند. او تاکید می کند که مقامات تلاش دارند بر این مشکلات فایق آیند.

آقای عدالتخواه گفت: "ما انکار نمی کنیم که شماری از کارمندان ما ازظرفیتهای لازم کاری برخوردار نیستند، اما ما پیوسته تلاش داریم و در صدد آن هستیم تا آهسته آهسته این کاستی ها و نواقص کارمندان را رفع کنیم."

کاستی ها و مشکلات

وزارت دادگستری نشستی را به همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل برگزار کرده که در آن مسئولان بازداشتگاه های ۳۴ ولایت افغانستان شرکت کرده اند.

موضوع بحث این نشست سه روزه بهبود بخشیدن وضعیت زندانها و بازداشتگاه های افغانستان عنوان شده است.

وزارت دادگستری افغانستان نبودن ساختمانهای مناسب در بازداشتگاه ها، کمبود کارمندان حرفه ای و نبودن وسایل لازم در زندانها را از مشکلاتی می داند که این وزارت با آن روبرو است.

بحث بر سر اوضاع زندانها در افغانستان در حالی داغ شده است که پیش از این شماری از زندانیان در ولایتهای مختلف این کشور، به ویژه در زندان پلچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زدند.

زندانیان معترض در این زندانها مدعی شدند که مسئولان و محافظان امنیتی با آنان بدرفتاری کرده و وضعیت بهداشتی آنان توجه لازم نکرده اند.

براساس آمار موجود در حال حاضر حدود دوازده هزار نفر به اتهام جرایم مختلف در بازداشتگاه های افغانستان زندانی اند.