کرزی: تفاهم با طالبان آزادی زنان را سلب نمی کند

حامد کرزی در گردهمایی زنان در کابل
Image caption آقای کرزی گفت تفاهم با طالبان آزادی زنان افغان را سلب نخواهد کرد

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان می گوید هرگونه مذاکره و آشتی احتمالی با گروه طالبان، باعث نخواهد شد که زنان افغان از آزادی هایی که به دست آورده اند محروم شوند.

آقای کرزی در مراسم پایانی نخستین گردهمایی بزرگ زنان در کابل سخنرانی می کرد و این اظهارات را در پاسخ به نگرانی های بیان کرد که از سوی زنان شرکت کننده در این گردهمایی مطرح شد.

در قطعنامه ای که از سوی چهارصد نفر از زنان سراسر افغانستان در این گردهمایی صادر شد، آمده که حقوق زنان "نباید قربانی معامله های سیاسی شود."

گروه طالبان در زمان حاکمیت در افغانستان، به زنان اجازه نمی دادند بدون پوشش سرتا پا، از خانه بیرون شوند.

زنان و دختران در زمان طالبان همچنین اجازه آموزش و کار در بیرون از منزل را نداشتند.

اما پس از فروپاشی رژیم طالبان در اواخر سال 2001 میلادی، زنان افغان پس از حدود شش سال، شامل کار در ادارات دولتی و غیردولتی شدند و زمینه رفتن آنان به مکتب و دانشگاه فراهم شد.

اما با داغ شدن موضوع مذاکره دولت افغانستان با گروه طالبان که نزدیک به هفت سال پس از فروپاشی امارت اسلامی، هنوز در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور سرسختانه مقاومت می کنند، گمانه زنی هایی در رسانه های افغانستان مطرح می شود که احتمالا برخی از فرماندهان و اعضای طالبان به پست هایی در دولت این کشور منصوب شوند.

همین موضوع این نگرانی را در میان حلقات و نهادهای که در راستای حقوق زنان کار می کنند، تقویت کرده که مبادا سهم دادن به طالبان در قدرت، آنچه را که زنان در سالهای اخیر به آن دست یافته اند، از آنان سلب کند.

'معامله سیاسی'

Image caption خانم غضنفر گفت زنان نباید "قربانی معاملات سیاسی شوند"

حسن بانو غضنفر، وزیر زنان افغانستان که قطعنامه زنان را در حضور حامد کرزی، و برخی از وزرای کابینه او می خواند، گفت: "ما مخالف هر نوع معامله سیاسی که ارزشهای قانون اساسی، حقوق زن و حقوق بشر را نقض کند هستیم."

با این حال، حامد کرزی، در جواب به این نگرانی گفت که مذاکره دولت با طالبان، تنها با هدف تامین امنیت در این کشور انجام می شود.

آقای کرزی گفت: "تمام کوشش های ما این است که در این کشور صلح بیاید . طالبی که دشمن این خاک نیستند، خواهران بی غم باشید. کسی که می خواهد آزادی های شما را سلب کند، از این خاک نیست، دشمن این خاک است. دشمن این خاک را باید شکست بدهیم، هر کسی که هست؛ خارجی یا داخلی."

حضور زنان افغان ظرف سالهای اخیر در اجتماع پررنگ شده است. هم اکنون، زنان در پارلمان، ادارات غیردولتی و دولتی، رسانه ها، سینما و بسیاری دیگر از عرصه ها حضور دارند.

با این حال، انتقاداتی مبنی بر اینکه تغییر در زندگی زنان افغان پس از فروپاشی رژیم طالبان، سراسری نبوده، مطرح بوده است. و هنوز در بسیاری از نقاط دور افتاده و حتی در شهرهای بزرگ افغانستان، زنان با انواع گوناگون خشونت و تبیعض های جنسیتی مواجه هستند.

مطالب مرتبط