آمار تازه سازمان ملل از بازگشت پناهجویان افغان

پناهجویان افغان
Image caption سازمان ملل متحد می گوید امسال بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان کاهش چشمگیر داشته است

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می گوید امسال نزدیک به 280 هزار مهاجر افغان به شکل داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند.

یک مسئول این اداره در کابل گفت که 99 درصد از این بازگشت کنندگان، از پاکستان به افغانستان بازگشته اند و یک درصد دیگر، مربوط به کشور ایران می شود. روند بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به افغانستان، از شش سال پیش آغاز شده است.

مسئولان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان شمار بازگشت کنندگان افغان به کشورشان را از اوایل سال 2002 تا حال، بیشتر از پنج میلیون نفر می خوانند.

مسئولان می گویند، افزایش قیمت مواد غذایی در جهان و تاثیرات آن بر بازارهای پاکستان و نیز بسته شدن اردوگاه پناهجویان موسوم به جلوزی در پاکستان که از بزرگترین اردوگاه های پناهجویان افغان بود، تعداد بیشتری از مهاجران افغان در پاکستان را به بازگشت به کشورشان واداشته است.

با این حال، رقم بازگشت کنندگان افغان در جریان سال روان میلادی نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

در سال 2007 بیش از 350 هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگشتند.

کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می گوید دلیل این کاهش، مشکلات امنیتی و نبود سرپناه و کار برای پناهجویان بازگشت کننده در افغانستان است.

این اداره پیش بینی می کند که روند بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان، ظرف سالهای آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود، چون به گفته یک مسئول این اداره در کابل، جمعیت افغانستان در حال افزایش بوده است، بدون اینکه زمین های زراعتی در این کشور بیشتر شود و یا امکانات بهتری برای زندگی در آن فراهم شود.

مطالب مرتبط