دو شهروند افغان در کابل اعدام شدند

طناب دار

مقامات افغان می گویند دو شهروند افغان که به دست داشتن در جرایم سنگین قتل و تجاوز جنسی به یک کودک متهم بودند اعدام شدند.

مقامات افغان می گویند یکی از این افراد به نام فیروز احمد در سال 1383 به کودک پنج ساله ای تجاوز کرده و بعدا او را کشته بود و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد.

فرد دومی که اعدام شده صاحب خان نام دارد و به دنبال دعوا بر سر میراث یکی از نزدیکانش او را به قتل رسانده بود. او نیز قبل از آنکه اعدام شود چند سالی را در زندان به سر برده بود.

این دومین رشته اعدام در ظرف یک هفته اخیر است، سه روز پیش وزارت عدلیه افغانستان از اعدام سه تن که به دلیل دست داشتن در آدم ربایی قتل و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند خبر داده بود.

اخیرا و به به دنبال افزایش موارد آدم ربایی سرقت های مسلحانه و قتل در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان افغان به شمول برخی مقامات بلند پایه دولتی، خواهان مجازات مجرمان و اجرای حکم اعدام در این کشور شده اند.

با این حال، نهاد های مدافع حقوق بشر می گویند هنوز دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای حکم اعدام برخوردار نیست و این نگرانی وجود دارد که پرونده های افرادی که به اعدام محکوم شده اند، به درستی بررسی نشده باشد.

در یک ماه اخیر چندین مورد آدم ربایی و قتل، به ویژه در کابل، پایتخت افغانستان گزارش شده است.

شمار زیادی از وابستگان قربانیان این حوادث و شهروندان افغان باور دارند که برای مهار موارد آدم ربایی و جرایم جنایی باید مجرمان مجازات شوند و در اجرای حکم مجازات، تاخیری صورت نگیرد.

سال گذشته هم تعدادی از مجرمان به حکم رئیس جمهوری در کابل اعدام شدند، ولی پس از آن شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از شیوه اجرای اعدام در این کشور انتقاد کردند.

اخیرا رئیس جمهوری کرزی در اجلاسی با زنان افغان اظهار داشت که در اجرای حکم اعدام دست او بسته است، چون به گفته آقای کرزی در صورت اجرای حکم اعدام، نهادها و کشورهای تمویل کننده، کمک هایشان به افغانستان را قطع می کنند.

اما این نهادها استدلال می کنند با توجه به موجودیت فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان، نمی شود به احکامی که این نهادها صادر می کنند زیاد اعتماد کرد، از این رو نگران اجرای عدالت در افغانستان هستند.

دادگاه عالی افغانستان چند روز پیش به دنبال طرح انتقادهایی مبنی بر عدم مجازات مجرمان، اعلام کرد که در ماه های اخیر بیشتر از صد و سی مورد حکم اعدام را صادر کرده و برای تایید به رئیس جمهوری فرستاده است.

مطالب مرتبط