راه حل سازمان ملل برای کمبود غذا در افغانستان

کشاورز افغان
Image caption آقای تیکی می گوید امسال محصولات کشاورزی افغانستان در مقایسه با سال گذشته سی و هشت درصد کاهش یافته است

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل برای مبارزه با کمبود مواد خوراکی در افغانستان خواستار سرمایه گذاری کلان در بخش کشاورزی این کشور شده است.

تکیستِه تیِکی، رئیس این سازمان اعلام کرده که در صورت سرمایه گذاری روی منابع آب و توزیع بذرهای اصلاح شده برای کشاورزان میزان وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی در تامین مواد خوراکی به گونه ای قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت.

هرچند گفته می شود که حدود هشتاد درصد ساکنان افغانستان به کارهای کشاورزی اشتغال دارند، با اینهمه افغانستان به گونه ای قابل ملاحظه در فراهم آوری مواد خوراکی، به ویژه گندم، وابسته به منابع بیرونی است.

روی آوردن کشاورزان به کشت خشخاش، کمبود منابع آب و عدم توجه کافی به بخش کشاورزی، از عواملی است که سبب شده افغانستان برای تهیه مواد خوراکی تا حد زیادی متکی به کشورهای خارجی باشد.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (FAO) از نهادهای امدادی و حکومت افغانستان خواسته است برای حل این مشکل به سرمایه گذاریهای کلان در توسعه منابع داخلی مبادرت ورزند.

آقای تیکی، رئیس این سازمان می گوید در حال حاضر بسیاری از کشاورزان افغانستان بذرهای اصلاح شده زراعی را از بیرون خریداری می کنند.

آقای تیکی گفت: "یافته های بررسی سال ۲۰۰۴ نشان می دهد که حدود ۳۱ درصد ازکشاورزان افغانستان بذرهای اصلاح شده گندم را از منابع رسمی و غیررسمی خارجی خریداری می کنند. مقدار تخم های اصلاح شده موجود برای نیازمندهای کشاورزان ناکافی است."

این مقام سازمان ملل گفت: "ما از حکومت و نهادهای امدادرسان می خواهیم روی منابع داخلی سرمایه گذاری کنند. افغانستان منابع طبیعی آب دارد، مردم این کشور نیروی کار دارند، آب و هوای افغانستان و زمین این کشور برای کشاورزی بسیار مساعد است، اما هنوز هم افغانستان برای تهیه مواد خوراکی به شدت به منابع بیرونی وابسته است."

رئیس اداره خوراکی و کشاورزی سازمان ملل می گوید استفاده از تخم های اصلاح شده تا سی درصد محصولات کشاورزی را افزایش می دهد.

آقای تیکی می گوید امسال محصولات کشاورزی افغانستان در مقایسه با سال گذشته سی و هشت درصد کاهش یافته است. اما به گفته او، به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی در جهان انتظار می رود بیشتر کشاورزان افغان سال آینده به کشت گندم رو آورند.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل می گوید به تعهداتش برای کمک به کشاورزان افغان، تهیه تخم های اصلاح شده زراعتی و فراهم آوری مواد خوراکی برای دامها عمل می کند و برای تامین نیازهای غذایی افغانستان برنامه پنج ساله ای را نیز در نظر گرفته است.

دولت افغانستان اعلام کرده که امسال به شش میلیون تن گندم نیاز دارد که دو میلیون آن را باید از منابع بیرونی تهیه کند.

در یافت کمک برای تقویت برنامه های کشاورزی به ویژه ساختن بندهای (سدهای) بزرگ آب یکی از پیشنهادهای اصلی حکومت افغانستان در نشست پاریس بود که در ماه جون امسال برگزار شد.

حکومت افغانستان در این نشست برای تقویت بخش کشاورزی خواهان در یافت دو نیم میلیارد دلار کمک از جامعه جهانی شد.