افغانستان به پیمان منع بمب های خوشه ای پیوست

افغانستان در یک کنفرانس جهانی در ناروی (نروژ) پیمان بین المللی منع بمب های خوشه ای را امضا کرده است.

این پیمان تولید، استفاده و تجارت انواع مختلف بمب های خوشه ای را ممنوع کرده و دولتها را متعهد به همکاری با قربانیان جنگ می کند.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید با اینکه افغانستان با یک جنگ تحمیلی روبروست اما به سبب جلوگیری از کشته شدن افراد غیرنظامی، این پیمان را امضا کرده است.

افغانستان از جمله نزدیک به صد کشوریست که در کنفرانس دو روزه اسلو، پایتخت ناروی (نروژ) به پیمان منع استفاده از بمب های خوشه ای پیوست.

پیش از این یک نهاد غیردولتی موسوم به "افغانهای متاثر از مین" از دولت افغانستان خواسته بود به این پیمان بپیوندند.

این نهاد می گوید امضای این پیمان به دولت افغانستان فرصت می دهد تا از کمک های تعهد شده در آن بهره مند شود.

بمبهای خطرناک

بمب های خوشه ای حاوی چندین بمب کوچکتر هستند که در درازمدت هم می تواند برای انسانها خطرناک باشند.

با آنکه آمار دقیقی از موارد استفاده از بمبهای خوشه ای و قربانیان آن در افغانستان وجود ندارد، اما گفته می شود بخش قابل ملاحظه ای از قربانیان جنگ افغانستان در پی انفجار این گونه بمب ها معلول شده اند یا به نوعی از آنها آسیب دیده اند.

مسئولان سازمان افغانهای متاثر از مین ادعا می کنند که در حال حاضر انبارهایی از بمب خوشه ای در افغانستان وجود دارد اما وزارت دفاع افغانستان این مسئله را رد کرده است.

پیمان منع استفاده از بمبهای خوشه ای ماه مه امسال از سوی ۱۰۷ کشور جهان تصویب شد.

آمریکا، روسیه، اسراییل و چین از جمله کشورهای اند که پیمان منع بمب های خوشه ای را امضا نکرده و گفته اند که بمب های خوشه ای موارد استفاده مشروع نظامی نیز می تواند داشته باشد.