شناسایی جسد نخستین رییس جمهوری افغانستان

داوود خان
Image caption داوود خان با شماری از اعضای خانواده اش در پی کودتای 1357 به قتل رسید

مقامات افغان می گویند جسد سردار محمد داوود خان، رییس جمهور پیشین افغانستان را که در پی کودتای ثور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی به قتل رسید، شناسایی کرده اند.

یک هیات دولتی از ماهها به این سو، مشغول تحقیق و بررسی در محلی نزدیک به پلچرخی، در حاشیه شرقی شهر کابل بودند که احتمال دفن اجساد خانواده رییس جمهور پیشین در آن می رفت.

گفته شده که داوود خان، با هجده تن از اعضای خانواده خود که همه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پی کودتا کشته شدند، دفن بوده است.

پیش از این، هیات دولتی که مقاماتی از وزارت صحت افغانستان را نیز شامل می شود، از شناسایی ۹ تن از اعضای خانواده محمد داوود خان خبر داده بودند.

اما در مورد موجودیت جسد داوود خان در میان این اجساد، پیش از این شک و تردیدهای وجود داشت.

دکتر احمد فرید رایید، مشاور رسانه های وزارت صحت افغانستان می گوید، با توجه به مدارک و شواهدی که بدست آورده اند، صد درصد اطمینان دارند که جسد محمد داوود خان را شناسایی کرده اند.

آقای رایید می گوید: "توانستیم قالب های دندان سردار داوود خان را که در آلمان بود، بیاوریم و با قالب دندان جسد مشکوک تطابق دهیم... ما صد درصد مطمئن هستیم که جسد، مربوط به سردار شهید است."

آقای رایید می گوید در نظر است اجساد بدست آمده از این گورهای دسته جمعی، طی فرمان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، با راه اندازی مراسم ویژه ای دفن شوند.

او گفت شانزده جسد مربوط به خانواده داوود خان نیز قبلا شناسایی شده اند و هنوز دو جسد دیگر از اعضای خانواده داوود خان که گفته می شود، در میان کشته شدگان کودتای ۱۳۵۷ بوده اند، بدست نیامده است.

نظام جمهوری

سردار محمد داوود خان پسر عموی محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان بود.

وی از سال 1953 تا 1963 سمت نخست وزیری را برعهده داشت و از او به عنوان عامل اصلی چرخش نسبی سیاست خارجی افغانستان به سوی اتحاد شوروی یاد می شود.

در پی اعلام قانون اساسی جدید افغانستان توسط محمد ظاهر شاه و منع تصدی سمت های دولتی توسط اعضای خانواده سلطنتی، محمد داوود در سال 1963 از مقام نخست وزیری کناره گرفت.

در سال 1973، پادشاه افغانستان در یک کودتای بدون خونریزی به رهبری محمد داوودخان برکنار و در این کشور نظام جمهوری اعلام شد.

طرفداران داوودخان از او که پنج سال حاکمیت را در افغانستان در دست داشت، به عنوان عامل یک رشته اصلاحات اجتماعی در افغانستان یاد می کنند.

محمد داوودخان در کودتای کمونیست ها در سال 1357 خورشیدی - موسوم به انقلاب ثور - از کار برکنار و همراه جمعی از خویشاوندان خود کشته شد اما تا کنون محل دفن او معلوم نبود.