عفو بین الملل خواستار کمک به بیجاشدگان افغان شد

Image caption عبدل مکین و سید شاه می گویند به روستای آ«ها کمک رسانی نشده است

سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستات و سازمان های کمک رسانی خواسته است تا هرچه سریعتر به دهها هزار افغانی که در اثر درگیری های پیاپی و کمبود مواد غذایی بیجا شده اند کمک کنند.

سام ظریفی رئیس بخش آسیا - اقیانوسیه سازمان عفو بین الملل گفت که جوامع بین المللی نباید در مورد افغانستان تنها به راه حل های نظامی اکتفا کنند بلکه باید روشی را اتخاذ کنند که بر سلامت و رعایت حقوق مردم افغان تاکید داشته باشد.

وی همچنین گفت قحطی که در اثر سرمای سخت زمستان پیش آمد، در اثر جنگ وخیم تر شده است.

بسیاری از بیجا شدگان در هرات و کابل به عفو بین الملل گفته اند که باید خانه های خود را ترک می کردند زیرا طالبان و گروههای مسلح دیگر مانع از کار سازمان های حقوق بشری در کمک رسانی به مردم شده اند.