استعفای دسته جمعی پزشکان در شهر گردیز

نقشه پکتیا

بیش از چهل نفر از پزشکان بیمارستان دولتی ولایت پکتیا در شرق افغانستان، به شکل دسته جمعی از وظایف شان استعفا داده اند.

این پزشکان، دلیل استعفای خود را کمبود امکانات درمانی و "سهل انگاری" مسئولان به تهیه وسایل و دارو برای این بیمارستان خوانده اند.

وزارت صحت (بهداشت) افغانستان می گوید هیاتی را به مرکز ولایت پکتیا فرستاده تا این مشکل را بررسی کند.

دکتر عبدالله فهیم، سخنگوی وزارت صحت گفت که استعفای این پزشکان، مشکل جدی را برای مراجعین بیمارستان دولتی در پکتیا بوجود آورده است.

وزارت صحت افغانستان، قرارداد تامین نیازمندی های بیمارستان دولتی پکتیا را از نظر دارو و وسایل درمانی، به یک موسسه غیردولتی به نام ابن سینا سپرده است.

اما پزشکان در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا می گویند، این موسسه مسئولیت خود را بدرستی انجام نمی دهد.

آنان می گویند، در گذشته بارها تلاش کرده اند از طریق وزارت صحت افغانستان به این مشکل رسیدگی شود، اما به گفته آنان، هنوز به تامین نیازمندی های این بیمارستان، توجه لازم صورت نمی گیرد.

این پزشکان که تعدادشان به چهل و دو نفر می رسد، استعفای خود را به ریاست صحت ولایت پکتیکا تحویل داده اند اما گفته می شود استعفای آنان هنوز پذیرفته نشده است.

وزارت صحت افغانستان می گوید اگر این پزشکان به زودی سر کار خود حاضر نشوند، بیماران در شهر گردیز با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

این وزارت می گوید، با اعزام هیاتی به شهر گردیز، در تلاش حل این مشکل است.

در شهر گردیز، تعداد مراکز درمانی خصوصی زیاد نیست و بیشتر بیماران در این شهر، به تنها بیمارستان دولتی مراجعه می کنند.

موسسه غیردولتی ابن سینا می گوید، وزارت صحت افغانستان در جریان فعالیت های این موسسه قرار دارد و اگر آنان در زمینه انجام وظایف شان کوتاهی کنند، این موضوع از سوی مسئولان این وزارت بررسی خواهد شد.

مطالب مرتبط