کرزی: دارایی شخصی ام فقط ده هزار دلار است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه، 26 مارس در کنفرانسی مطبوعاتی تمام دارایی شخصی اش را فهرست کرد.

آقای کرزی گفت که تمام دارایی های شخصی اش ده هزار دالر /دلار است که در یکی از بانک های آلمان است و ارزش زیورآلات همسرش حدود پانصد هزار افغانی است.

آقای کرزی گفت که به جز این مبلغ، ثروت دیگری ندارد.

رئیس جمهوری افغانستان حین ثبت دارایی هایش از تمام ماموران بلند پایه دولت خواست تا برای حساب دهی شفاف به مردم، دارایی های شخصی شان را ثبت کنند.

آقای کرزی گفت که حقوق ماهانه اش از دولت حدود بیست و چهار هزار افغانی است. رئیس جمهوری افغانستان گفت دارایی اش را به درخواست اداره مبارزه با فساد اداری ثبت می کند . او هدف از این کار را تامین شفافیت و حساب دهی به مردم افغانستان خواند.

ما ناظران و کارشناسان سیاسی می گویند که این اقدام رئیس جمهوری، بخش از تلاشهای او برای باقی ماندن در قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در ماه اسد (مرداد) برگزار شود. انتظار می رود که اقای کرزی یکی از کاندیداها در این انتخابات باشد.

ثروتمند شدن سریع برخی از مقامات دولتی و افراد صاحب قدرت در سالهای اخیر به نظر بسیاری نشانه های اشکار سوه استفاده از قدرت و موجودیت گسترده ای فساد در اداره های دولت افغانستان است.

یکی از برادران رئیس جمهوری اخیراً توسط روزنامه نیویورک تایمز متهم شده بود که با سو استفاده از روابط اش با حامد کرزی ثروت اندوزی کرده است. محمود کرزی این اتهامات را بی اساس خواند و آن را تلاشی برای صدمه زدن بر اعتبار سیاسی حامد کرزی خواند.

با این حال حامد کرزی در این نشست گفت به آن پیمانه که برخی کشور های خارجی ادعا ادعا می کنند ادارات دولتی افغانستان به فساد الوده نیستند . او این اتهامات را برای اهداف سیاسی عنوان کرد .

حکومت افغانستان برای پاسخ دهی به انتقاد های جامعه جهانی مبنی بر آلودگی در فساد اداری در سال 2007 تشکیل یک اداره برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از سوء استفاده از مقام دولتی را روی دست گرفت.

مطالب مرتبط