افغانستان به آوارگان پاکستانی کمک می رساند

آوارگان جنگ در پاکستان
Image caption هزاران نفر در منطقه سوات پاکستان از جنگ آواره شده اند

حکومت افغانستان برای کمک به آوارگان جنگ های اخیر در منطقه سوات پاکستان صندوق جمع آوری کمک ایجاد کرده است.

یک سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت که در گام نخست، شورای وزیران حکم کرده یک میلیون دلار از سوی وزارت مالیه (دارایی) افغانستان به این صندوف واریز شود.

مقامان افغان می گویند در نظر است شماره بانکی مشخصی از طریق وسایل اطلاعات جمعی به اطلاع همه برسد تا از طریق آن، مردم بتوانند کمک های نقدی خود را به این صندوق اهدا کنند.

شدت گرفتن درگیری میان ارتش پاکستان و گروه طالبان در شمال پاکستان در هفته های اخیر باعث شده است تا هزاران غیرنظامی خانه های خود را در این مناطق ترک کنند و در اردوگاه های پناهجویان اسکان داده شوند.

اکثر بیجاشدگان غیرنظامی از ساکنان شهر مینگوره هستند که شهر اصلی دره سوات و مرکز نا امنی ناشی از فعالیت طالبان محسوب می شود.

سازمان ملل متحد رقم افرادی را که این منطقه را ترک کرده اند یک میلیون نفر برآورده، در حالی که کل رقم بیجاشدگان جنگ کنونی در پاکستان 1.4 میلیون نفر اعلام شده است.

'حسن همسایگی'

وحید عمر، یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت و مردم پاکستان، افغانها را در "بدترین شرایط" یاری رسانده و در جریان سالهای جنگ داخلی در افغانستان، به میلیونها پناهجوی افغان جا داده اند.

آقای عمر گفت که دولت افغانستان با توجه به این مسئله و "حسن همسایگی" تلاش دارد به بیجاشدگان پاکستانی کمک کند.

حکومت پاکستان وضعیت خانواده هایی را که به دلیل ادامه جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان پاکستانی از محل سکونت خود آواره شده اند وخیم توصیف کرده و از جامعه بین المللی خواسته است تا برای حمایت از آنان به "اقدامات بشردوستانه فوری" دست بزند.

افغانستان یکی از اولین کشورهای است که به درخواست پاکستان برای دریافت کمک های بشردوستانه جواب مثبت می دهد در حالیکه این کشور خود، در حال حاضر در عرصه های بازسازی، آموزش نیروهای امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری و پیشبرد جنگ با گروه های شورشی مسلح، به شدت به کمک مالی جامعه جهانی وابسته است.

مطالب مرتبط