هزاران سرباز جدید برای امنیت کابل

نیروهای ارتش افغانستان
Image caption قرار است تا سال دو هزار و دوازده ارتش افغانستان به 13 هزار نفر برسد

وزارت دفاع افغانستان یک فرقه/لشکر جدیدی را ایجاد کرده است. مقام های ارتش افغانستان می گویند هدف از ایجاد فرقه جدید تامین امنیت کابل است و این نیروها پلیس و نیروهای امنیت ملی را در تامین امنیت پایتخت کمک می کنند. مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند تمامی تجهیزات این فرقه از سوی ناتو تامین خواهد شد.

دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور تلاش دارند اوضاع امنیتی را به ویژه در آستانه انتخابات بهبود بخشند.

پیش از این مجلس نمایندگان افغانستان از نیروهای خارجی مستقر در افغانستان خواسته بودند که پایگاه های خود را به خارج از شهر کابل منتقل کنند.

به دنبال این درخواست ناتو اعلام کرد که برنامه ای را روی دست دارد که براساس آن مسئولیت امنیت کابل را به نیروهای افغانستان سپرده و نیروهایش را مرحله به مرحله از شهرکابل به اطراف آن منتقل کند.

ایجاد فرقه جدید برای امنیت کابل در واقع می تواند بخشی از این برنامه باشد که از سال گذشته آغاز شده بود و تاکنون ادامه دارد.

پیش از این وزارت داخله افغانستان هزاران سرباز اضافی را برای تامین امنیت کابل پایتخت به کار گماشت . حفیظ معراج فرمانده این فرقه می گوید سربازان او در مواردی که پلیس و نیروهای امنیت ملی قادر به تامین امنیت کابل نباشند برای همکاری به آنها وارد عمل خواهند شد.

شمار سربازان یک فرقه در افغانستان بین 8 تا 12 هزار نفر است اما هنوز مشخص نشده است که شمار سربازان این فرقه جدید چند خواهد بود.

براساس توافقنامه بن، افغانستان بايد تا سال ۲۰۱۰ ميلادی يک ارتش مجهز ۷۰ هزار نفری داشته باشد که آمریکا مسئوليت آموزش و تجهيز آن را به عهده دارد.

مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند در حال حاضر افغانستان یک ارتش هفتاد هزار نفری دارد، اما بر اساس پیشنهاد دولت افغانستان و توافق کشورهای کمک کننده به ویژه آمریکا، قرار است شمار سربازان ارتش افغانستان تا سال دو هزار و دوازده به صدو سی هزار تن برسد.

این درحالی است که مقام های امنیتی افغان اصرار دارند که این کشور حد اقل به یک ارتش 200 هزار نفری نیاز دارد.

افزون بر نیروهای افغانستان که شمار آن به 150 هزار نفر می رسد، در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نیروی بین المللی در این کشور مستقر است و سرگرم نبرد با شورشیان هستند. دولت افغانستان همواره تاکید کرده است که به جای افزایش نیروهای خارجی در این کشور، به تقویت و تجهیز نیروهای داخلی توجه شود.

مطالب مرتبط