کمک ۷۵ میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان

زاخیلوال
Image caption وزیر مالیه افغانستان برنامه همبستگی ملی را از برنامه های موفق دولت این کشور خواند

بانک جهانی ۷۵ میلیون دلار برای بهبود کار ادارات محلی و توسعه زیرساخت های روستایی به دولت افغانستان کمک کرده است.

مقامهای وزارت مالیه/دارایی افغانستان می گویند این پول به صورت قرضه بدون بازپرداخت به این کشور کمک شده و از طریق برنامه "همبستگی ملی" به مصرف می رسد.

این برنامه برای توسعه وضعیت اقتصادی و زندگی روستائیان افغانستان برنامه ریزی شده و از طریق وزارت انکشاف دهات/ توسعه روستاها/ی این کشور اجرا می شود.

مقامهای وزارت مالیه می گویند در شش سال گذشته از ۸۵۰ میلیون دلار کمک خارجی به برنامه همبستگی ملی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آن را بانک جهانی کمک کرده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان هنگام امضای قرارداد کمک تازه بانک جهانی گفت که این کمک برای ادامه برنامه همبستگی ملی به این کشور کمک شده است.

آقای زاخیلوال گفت: "این برنامه در تمام ولایت ها، در ۳۵۹ ولسوالی از ۳۶۴ ولسوالی اجرا می شود."

مقام های دولت افغانستان برنامه همبستگی ملی را از برنامه های موفقی می دانند که در هفت سال گذشته در روستاهای افغانستان اجرا شده است.

آقای زاخیلوال همچنین گفت که تا حال ۲۲ هزار شورای محلی در روستاهای افغانستان تشکیل شده که بر روند اجرایی برنامه همبستگی ملی نظارت می کنند.

به گفته وزیر مالیه افغانستان، این شورها ۴۸ هزار طرح عمرانی را پیشنهاد کرده و از آن جمله ۲۸ هزار طرح اجرا شده است.

اعمار ساختمان مکتب، درمانگاه، شبکه های آب رسانی، سد های کوچک و دیوار های حفاظتی کنار رود خانه ها از طرح هایی است که تاکنون از طریق برنامه همبستگی ملی اجرا شده است.

مطالب مرتبط