تبلیغات منصفانه و آزادانه نامزدان انتخابات

در افغانستان کمپاین تبلیغاتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رسما آغاز شده است.

قرار است انتخابات در بیستم آگست برابر با بیست و نهم اسد برگزار شود.

در انتخابات این دوره چهل و یک تن به شمول حامدکرزی رئیس جمهور کنونی با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

اما کمپاین انتخاباتی چگونه می تواند منصفانه و آزاد باشد؟

برای طرح دیدگاه ها و سوال های تان در این باره می توانید پنجشنبه در ساعت 6 و 45 شام به وقت افغانستان، در برنامه ی صدای شما شرکت کنید.

شماره دریافت اس ام اس یا پیامک در هنگام پخش:

۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸

شماره تلفن برنامه در هنگام پخش:

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

نشانی انترنتی:

dari@bbc.co.uk