'دارایی چهار نامزد انتخابات افغانستان ثبت نشده است'

آرم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید نام های چهار تن از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را که دارایی های خود را در این کمیسیون ثبت نکرده اند، در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار می دهد.

پیشتر، این کمیسیون به نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 24 ساعت مهلت داده بود تا دارایی های خود را ثبت کنند.

شهلا عطا، عبدالمجید صمیم، محمد کریم تولسن و محمد بشیر بیژن، از جمله چهل و یک نامزد ریاست جمهوری هستند که به گفته کمیسیون انتخابات، هنوز فهرست دارایی های خود را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نداده اند.

کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی می گوید، اگر ثابت شود که این نامزدها، عمدا دارایی های خود را ثبت نکرده اند، ملزم به پرداخت جریم شده و در نهایت، حق شرکت در انتخابات از آنها سلب خواهد شد.

با این حال، مسئولان این کمیسیون می گویند که هنوز نام های این افراد از سوی کمیسیون انتخابات به آنها فرستاده نشده است.

فهیم حکیم، عضو این کمیسیون می گوید، با این نامزدهای انتخابات، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

آقای حکیم می گوید: "اگر به کمیسیون شکایات انتخابات ثابت شود که آنها (نامزدان) از قبل مطلع بوده در این قسمت غفلت کرده اند، بدون شک این یک تخلف انتخاباتی است و تحریمات حتما بر آنان وضع می شود. این تحریمات مطابق قانون انتخابات خواهد بود که از جریمه نقدی گرفته تا تحریمات حذف شدن را شامل می شود."

پیش از این، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نام های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاون یک نامزد دیگر انتخابات را از فهرست نهایی نامزدها حذف کرده است.

اکبر بای، رئیس شورای ترکتباران افغانستان و جعفر هوفیانی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ضیاءالدین، معاون دوم سنگین محمد رحمانی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، از سوی این کمیسیون رد صلاحیت شده اند.

در کل، چهل و یک نفر، به شمول حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی افغانستان، در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت خواهند کرد.

این انتخابات قرار است در 29 اسد (بیستم آگوست) برگزار شود.

مبارزات انتخاباتی از دو روز پیش آغاز شده و تا 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

مطالب مرتبط