روزنامه های کابل: شنبه ۳۰ جوزا

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات مختلف، از جمله مبارزات انتخاباتی و تامین امنیت انتخابات را مورد بحث قرار داده اند.

هشت صبح در مطلب اصلی شماره امروزش گفته های سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان را مورد انتقاد قرار داده که گفته بود نامزدان نمی توانند از مساجد برای مبارزات انتخاباتی خود استفاده کنند.

روزنامه نوشته است که ملا ها در مساجد افغانستان همه از دولت این کشور حقوق می گیرند و به همین دلیل پس از این به جز از حامد کرزی نامزدان دیگر همه از استفاده از مساجد برای مبارزات انتخاباتی خود محروم خواهند بود.

هشت صبح همچنین افزوده که مساجد از اوایل ظهور اسلام تا حالا همیشه مرکز تصمیم گیری های مهم سیاسی و تعیین رهبری بوده است.

انیس بر اهمیت تامین امنیت انتخابات تاکید کرده و نوشته است که نیروهای امنیتی و نظامی باید تلاش بیشتر کنند تا انتخابات در فضای آرام برگزار شود.

انیس در ادامه نوشته که اگر اتفاقی افتاد، "همه توان و انرژی خود را به یک نقطه متمرکز می کنیم و به نداشتن آمادگی و عدم تمرکز بر موضوع افسوس می خوریم."

روزنامه نخست سخنان اخیر حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور افغانستان را بررسی کرده که گفته بود وضعیت پلیس به دلیل برخورد دوگانه جامعه جهانی با ارتش و پلیس بسیار بد است.

نخست ادعا کرده که فساد در دستگاه پلیس، عدم برنامه های راه بردی و درست و ضعف مدیریت، از عوامل اصلی "وضعیت ناگوار" پلیس است و این موضوع به نظر نویسنده ارتباطی به شیوه برخورد جامعه جهانی با نهادهای امنیتی افغانستان ندارد.

راه نجات در مطلبی زیر عنوان " دموکراسی رو به تباهی؟" کسانی را که "حامیان دموکراسی غرب" خوانده مورد انتقاد قرار داده است و نوشته این افراد از شعارهای دموکراسی به عنوان "ابزار فشار بر کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند.

نویسنده مطلب با اشاره به جنجال های پس از انتخابات ایران نوشته کسانی که نتوانسته اند رای مردم را در انتخابات ایران به دست آورند به کمک "حامیان دموکراسی و رسانه های غربی"، که به تعبیر نویسنده افکار عمومی را زیر تاثیر قرار داده اند، به جای پذیرش آرای مردم در مقابل آنان ایستادند.

مطالب مرتبط