روزنامه های کابل: سه شنبه ۲ سرطان

بی پولی شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سخنان اخیر صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنا، بیشتر در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "نامزدان مفلس خوشحال" نوشته است که شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل بی پولی از سفرهای انتخاباتی به ولایات دست کشیده اند.

هشت صبح همچنین نوشته است که این نامزدها یا در آغاز در باره مخارج سفر و مبارزات انتخاباتی خود فکر نکرده بودند و یا به امید "کمک خارجیان و استخاره و تفال" نامزد انتخابات شده اند.

سرانجان این نامزدها، به نوشته هشت صبح ناکامی خود را به "تقلب در انتخابات" نسبت خواهند داد و خود را راحت خواهند کرد.

روزنامه افغانستان هم با اشاره به همین موضوع در مطلبی پرسیده که اگر "نامزدان مفلس" هزینه انتشار پیام ها و برنامه های خود را ندارند چرا با درج نام شان در فهرست نامزدهای انتخابات، این فهرست را طولانی کرده اند.

به نوشته این روزنامه، این نامزدها، که شمار بیشتر نامزدها را نیز تشکیل می دهند، "با دست خالی در میدان مبارزه باقی مانده و به تمثیل دموکراسی و اداهای ریاست جمهوری" مشغولند.

برخی از روزنامه ها در مطالب امروز خود هم به بررسی سخنان اخیر صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنای افغانستان پرداخته اند.

آقای مجددی روز شنبه، ۳۰ جوزا/خرداد هنگام اعلام حمایتش از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که از سوی خدا به او "اشاره" شده است که به آقای کرزی رای بدهد.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته است که اگر روحانیان به این سخنان آقای مجددی توجه نکنند، "مرتکب خیانت بزرگ به دنیا و آخرت" خودشان خواهند شد.

نویسنده ماندگار سخنان آقای مجددی را شبیه سخنان غوث زلمی، روزنامه نگار زندانی افغان دانسته که گفته بود ترجمه فارسی قرآن از آسمان به او فرستاده شده که آن را چاپ و منتشر کند.

به نظر روزنامه، دادگاه سخنان آقای زلمی را ادعای دریافت "وحی" خواند و او را محکوم به زندان کرد، اما درمورد آقای مجددی ممکن "شخصیت ظاهری" او روحانیان را به "سکوت محض" وادارد.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان "اندر باب اشارات فقیه شهر بر ابقای سلطان شهر" سخنان رئیس مجلس سنا را در قالب طنز به باد انتقاد گرفته است.

اما روزنامه سروش ملت در سرمقاله خود نوشته که به دلیل استفاده از کلمه های "استخاره و اشاره" نمی توان به آقای مجددی تاخت و اتهامی را متوجه او کرد.

نویسنده تاکید کرده که هواداران نامزدهای انتخابات برای متهم کردن افراد باید جانب احتیاط را رعایت کنند و برای کوبیدن نامزدهای رقیب "از هر وسیله ای" استفاده نکنند.

روزنامه دولتی انیس با اشاره به گفتگوهای سفیر آمریکا با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته که این گونه گفتگوها در "دنیای کنونی معمول" نیست. نویسنده در ادامه با لحن کنایه آمیز افزوده که این "حرکت ابتکاری" تنها در افغانستان معمول شده است.

ژنرال کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل در روزهای گذشته با شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از جمله عبدالله عبدالله، اشرف غنی و میرویس یاسینی دیدار کرد.

سرمقاله نویس انیس همچنین به این نظر است که ادامه دیدارهای سفیر آمریکا با نامزدهای انتخابات، "حاکمیت ملی و استقلال سیاسی" افغانستان را زیر سوال می برد.

انیس به این عقیده است که ادامه گفتگوهای آقای ایکن بیری با نامزدهای انتخابات و تکرار موضوع بی طرفی آمریکا در انتخابات افغانستان ممکن است برای "تحریف افکار عمومی به جهتی خاص و ایجاد نگرانی در میان مردم" باشد.

مطالب مرتبط