اشرف غنی برای 'مبارزه با فساد' از مردم کمک خواست

اشرف غنی احمدزی

اشرف غنی احمدزی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از شهروندان این کشور خواسته است که هر گونه شواهد و اسنادی را که در زمینه فساد در دستگاه دولتی افغانستان با خود دارند، در اختیار او قرار دهند.

آقای احمدزی، هدف از این فراخوان را "مبارزه با فساد" و "افشای فساد و تقلب در حکومت" خوانده است.

در اعلامیه ای که از سوی دفتر انتخاباتی آقای احمدزی منتشر شده، آمده است که برای اقدامات لازم در راستای از بین بردن فساد در افغانستان، "سهم گیری و مشارکت" مردم حتمی است.

موجودیت فساد در دستگاه دولتی افغانستان، اگرچه از دیر زمانی از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی مطرح شده، اما با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله به یکی از مسایل مهم مبارزات انتخاباتی بدل شده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز بارها فساد در دولت را پذیرفته و همواره اعلام کرده است که علیه فساد مبارزه می کند، اما تاکید کرده است که ریشه کن کردن فساد اداری به زمان و برنامه های بلند مدت نیاز دارد.

شماری از نامزدهای انتخابات افغانستان که با حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی این کشور، برای احراز پست ریاست جمهوری رقابت می کنند، بیشتر تلاش کرده اند از آنچه که ضعف دولت آقای کرزی می خوانند، در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کنند.

اما این نخستین باری است که یکی از نامزدهای انتخابات، برای آنچه که افشای موارد "فساد و تقلب" در دولت می خواند، از مردم عادی کمک می خواهد.

'حرکت تبلیغاتی'

اشرف غنی احمدزی، در اعلامیه خود در این زمینه، با تشویق مردم به سهم گیری در ارائه "اسناد و شواهد" در مورد فساد در افغانستان، نوشته است: "وقتی مردم متوجه شوند که فساد اداری چقدر بر زندگی آنها تاثیر منفی دارد و چگونه باعث از دست دادن فرصت های مناسب می شود، آن زمان می توانند تلاش های فردی را به یک نیروی اجتماعی برای مقابله با فساد و تغییر در مملکت مبدل بسازند."

آقای احمدزی در این اعلامیه، افزوده است که در سال گذشته، دو - سوم درآمد گمرکی افغانستان که بیش از 1.6 میلیارد دلار می شود، "به دلیل فساد اداری مفقود شده و حامد کرزی هیچ اقدامی نکرده است."

در این اعلامیه همچنین آمده است که این مقدار پول، می توانست کمک قابل توجهی به بخشهای آسیب پذیر جامعه باشد.

اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان ادعای گم شدن دو سوم از درآمد های گمرکی را به شدت رد کرد و آن را بخشی از تبلیغات انتخاباتی آقای احمدزی خواند.

سیامک هروی، یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: "این یک حرکت تبلیغاتی است و بخاطر انتخابات صورت می گیرد. اگر چنین پول هنگفتی مفقود می شد، مردم افغانستان حتما خبر می شدند."

مطالب مرتبط