'عدم توازن' تلویزیون دولتی در پوشش خبرهای انتخاباتی

یک خانواده افغان در حال تماشای تلویزیون

کمیسیون رسانه های انتخابات افغانستان، رادیو تلویزیون دولتی این کشور را به عدم رعایت توازن در پخش اخبار مربوط به نامزدهای انتخابات متهم کرده است.

صدیق الله توحیدی، رئیس این کمیسیون می گوید، چندین مورد تخطی را در این زمینه ثبت کرده اند که بعد از تکمیل بررسی ها، در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

آقای توحیدی می گوید که هیچ یک از رسانه های دولتی اجازه ندارند تا برای نامزد مشخصی تبلیغ کرده و یا برنامه هایی را پخش کنند که به سود نامزد مشخصی باشد.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده است که رسانه های دولتی این کشور، "بی طرفی کامل" خود را در قبال مسایل انتخاباتی رعایت کرده است.

در اعلامیه ای که این وزارت منتشر کرده آمده است که آنچه مربوط به پخش اخبار و گزارش های مربوط به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می شود، ربطی به مبارزات انتخاباتی ندارد.

در اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است: "همانگونه که در طرزالعملی که از سوی کمیسیون مذکور به رسانه ها و از جمله به رسانه های ملی سپرده شده، تمامی اخبار مربوط به برنامه های کاری رئیس جمهور کشور منحیث رئیس جمهوری، جنبه تبلیغاتی برای یک نامزد ندارد."

این اعلامیه افزوده است: "به همه معلوم است که دیدارهای رئبس جمهور کشور با نمایندگان و سران اقوام مختلف و یا نمایندگان اقشار و اصناف مختلف کشور، حادثه جدید نبوده و از بیشتر از هفت سال این تعامل وجود داشته است."

پیش از این نیز شماری از نامزد های انتخابات آقای کرزی را به استفاده از امکانات دولتی به نفع خود متهم کرده بودند، اما سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کرزی در واکنش به این اتهامات گفته بود که اگر نامزدهای رقیب آقای کرزی سندی مبنی بر استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی از سوی وی در دست دارند، می توانند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ارائه کنند.

مطالب مرتبط