بریتانیا به افغان های خسارت دیده غرامت می دهد

دولت بریتانیا می گوید آگهی داده که خسارت دیدگان در عملیات نظامی این کشور در افغانستان می توانند تقاضای خسارت کنند
توضیح تصویر،

دولت بریتانیا می گوید آگهی داده که خسارت دیدگان در عملیات نظامی این کشور در افغانستان می توانند تقاضای خسارت کنند

دولت بریتانیا تایید کرده است که برای مرگ دست کم صد و چهار غیرنظامی که ادعا شده است در جریان عملیات نظامی این کشور در افغانستان کشته شده اند، خسارت پرداخت کرده و یا در حال بررسی درخواست غرامت در این زمینه است.

رقم افشا شده، که به دنبال درخواست شبکه چهار تلویزیون بریتانیا و بنا به قانون آزادی اطلاعات، توسط وزارت دفاع این کشور منتشر شده است، نشان می دهد که دولت بریتانیا در هجده ماه گذشته 200 هزار دلار خسارت پرداخت کرده است.

این خسارت ها به خانواده هایی که ادعا کرده اند خویشاوندان غیرنظامی آنها در عملیات نظامی بریتانیا در افغانستان کشته شده اند، پرداخت شده است.

غرامت های پرداخت شده از 210 دلار برای مرگ یک زن تا 39 هزار و هفتصد و پنجاه و دو دلار بابت "تلفات چندگانه" بوده است.

اما 113 پرونده شکایت از ارتش بریتانیا و درخواست پرداخت غرامت رد شده است.

اکثر نیروهای بریتانیایی با گروه طالبان در ولایت هلمند در نبرد بوده اند.

اسناد افشا شده که مربوط به عملیات ارتش بریتانیا در افغانستان از دسامبر 2007 تا ماه مه 2009 می شود، نشان می دهد که خسارتی صد هزار دلاری از جمله تقاضاهای رد شده است.

تقاضای غرامت بابت یک حادثه منفرد در درگیری های موسی قلعه درخواست شده بود. در حادثه مذکور که در تابستان سال 2007 در موسی قلعه رخ داده بود، گفته شد پانزده کودک و پنج بزرگسال کشته شدند.

بنا به این اسناد، دولت بریتانیا در سال 2008 برای مرگ دو کودک در همان شهر موسی قلعه، 10 هزار دلار خسارت داده است.

رقم 39 هزار و هفتصد و پنجاه و دو دلار پس از حادثه ای که در ماه اکتبر سال گذشته در ولایت لشگرگاه رخ داد، پرداخت شده است.

وزارت دفاع بریتانیا با انتشار بیانیه ای گفت: "ادعاهای خسارتی که علیه نیروهای بریتانیایی مطرح شده اند، بر این اساس ارزیابی می شوند که قانونا وزرات دفاع بریتانیا ملزم به پاسخگویی باشد. هر کجا قانونا ثابت شود که وزارت دفاع مسئول بوده است، خسارت پرداخت می شود. علیرغم تمام تلاش نیروهای بریتانیایی برای هدف قرار دادن شورشیان برخی اوقات افراد عادی به طور غیرعمدی آسیب می بینند."

نیروهای بریتانیایی به عنوان بخشی از ائتلاف بین المللی کمک به امنیت افغانستان در این کشور سرگرم فعالیت هستند.

بیل رامل، وزیر دفاع به شبکه چهار تلویزیون بریتانیا گفت جلوگیری از وارد آمدن تلفات به غیرنظامیان "نه تنها یک نظر اخلاقی است" بلکه همچنین "یک دیدگاه سیاسی و منطقی است."

او گفت دولت بریتانیا در افغانستان تبلیغ کرده که خسارت دیدگان از عملیات نظامی این کشور در افغانستان می توانند تقاضای غرامت کنند. او همچنین گفت مردم افغانستان به حضور نظامیان بین المللی نیاز دارند چون آنها از طالبان می هراسند.