سازمان ملل: به دولت افغانستان گزارش مالی بدهید

نشان سازمان ملل
Image caption مارک وارد: شماری از کشورها حتی به حکومت نمی گویند که چه مقدار پول در افغانستان مصرف می کنند

سازمان ملل متحد از کشور ها و نهاد های بین المللی کمک کننده به افغانستان خواسته است که گزارش مالی خود را به دولت این کشور بدهند.

مارک وارد، مشاور نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور توسعه ای، اعلام کرد یک سوم پول هایی که از سوی جامعه جهانی برای باز سازی افغانستان کمک می شود از طریق دولت این کشور به مصرف می رسد. اما دو سوم این کمک ها از طریق نهادهای بین المللی به مصرف می رسد.

آقای وارد گفت که یک سوم این نهاد ها در افغانستان از مصارف شان به وزارت مالیه/دارایی این کشور گزارش نمی دهند.

او گفت: "شماری از کشورها حتی به دولت افغانستان نمی گویند که چه مقدار پول در افغانستان مصرف می کنند."

آقای وارد افزود: "به طور تخمینی از یک سوم پولی که خارج از بودجه دولت افغانستان توسط این نهادها به مصرف می رسد، حتی به مرکزی که به همین منظور از سوی خود کشورهای کمک کننده در وزارت مالیه افغانستان ایجاد شده گزارش داده نمی شود."

آقای وارد این کار شماری از نهاد های بین المللی را "شرم آور" خواند و از دولت افغانستان خواست که در شناسایی آنها اقدام کند.

این مقام سازمان ملل همچنین از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد که کمکهای خود را با برنامه هایی که تازه از سوی دولت افغانستان ارائه می شود،هماهنگ و پروژه های فوری حکومت را حمایت کنند.

هرچند پیش از این نیز از "حیف و میل" پول های کمکی جامعه جهانی توسط برخی از شرکت ها و نهادهای بین المللی انتقاد هایی مطرح شده بود، اما این نخستین باری است که نگرانی یک مقام سازمان ملل را به طور علنی برانگیخته است.

پیش از این حکومت افغانستان بارها از کشورهای کمک کننده خواسته بود که برای ایجاد شفافیت، کمک های خود را با توجه به نیازهای ضروری افغانستان از طریق حکومت این کشور به مصرف برسانند.

دور باطل

کشمکش دولت افغانستان با جامعه بین المللی برسر نحوه مصرف پول های کمک شده به افغانستان دیگر کهنه شده، اما آنچه مهم است این است که دور باطلی که سبب ادامه این کشمکش شده هنوز شکسته نشده است.

و آن اینکه کشور ها و نهاد های کمک کننده به افغانستان می گویند، دولت این کشور ضعیف است، کارمندان متخصص و با تجربه ندارد و لذا نمی تواند برنامه ها و پروژه هایی مورد نیاز را اجرا کند. از این رو نباید پول در اختیار چنین دولتی قرار گیرد.

از سوی دیگر دولت افغانستان چون پول و امکانات کافی ندارد، قادر نیست افراد متخصص و با تجربه را استخدام کند، بلکه روز به روز کارمندان دولت جذب نهاد های بین المللی و ان جی او های داخلی می شوند.

در نتیجه دولت افغانستان پول ندارد پس کارمندان متخصص و با تجربه ندارد یا کم دارد، کارمند متخصص و با تجربه ندارد پس ضعیف است، ضعیف است چون پول ندارد.

این دور باطل سال ها است که همچنان ادامه یافته و قدمی جدی برای شکستن آن برداشته نشده است.

مطالب مرتبط