سربازان ارتش افغانستان افزایش می یابد

ارتش افغانستان
Image caption سربازان ارتش افغانستان در فراه

وزارت دفاع افغانستان از توافقات تازه ای با جامعه بین المللی خبر داده است که براساس آن، تعداد سربازان ارتش ملی این کشور تا حدود ۲۴۰ هزار نفر افزایش می یابد. قرار است افغانستان تا سال ۲۰۱۱ میلادی، ارتش ۱۳۴ هزار نفری داشته باشد که این تعداد، برای وزارت دفاع افغانستان رضایت بخش نبوده است. وزارت دفاع می گوید، برای رسیدگی به نیازمندی افغانستان از نظر امنیتی، ارتش این کشور باید بیش از ۲۶۰ هزار نفر باشد که در کنار پلیس ملی و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان بتواند امنیت این کشور را تامین کند. در حال حاضر، براساس آمار رسمی، ارتش افغانستان ۹۲ هزار سرباز دارد که با بیش از هشتاد هزار پلیس ملی، سرگرم تامین امنیت و مبارزه با گروه های شورشی است.

جلب و جذب

هنوز جزییات بیشتری در مورد برنامه افزایش تعداد سربازان ارتش افغانستان در دست نیست. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که با جامعه جهانی در مورد افزایش تعداد سربازان ارتش تا ۲۴۰ هزار نفر به توافقاتی رسیده اند اما این توافقات هنوز رسما امضا نشده است. ژنرال عظیمی گفت که در قدم نخست، افغانستان باید همانگونه که توافق شده است، ارتش خود را تا ۱۳۴ هزار نفر افزایش دهد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که روند جلب و جذب سربازان جدید در ارتش ادامه دارد و براساس برنامه های از پیش تعیین شده، این رقم تا دو سال دیگر به ۱۳۴ هزار سرباز افزایش خواهد یافت. افزایش سربازان ارتش مساله ای است که بارها دولت افغانستان در نشست های بین المللی روی آن تاکید کرده اند. مقام های افغان می گویند افزایش سربازان ارتش و ارائه آموزش های لازم به آنان، هم به سود افغانستان و هم به سود جامعه جهانی خواهد بود، چون در آن صورت، نیازی نیست که سربازان بین المللی در این کشور جنگ با طالبان را به پیش ببرند. وزارت دفاع افغانستان همچنین تاکید می کند که حضور گسترده تر سربازان ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور، از حساسیت های موجود در برابر نیروهای خارجی می کاهد و آنجاییکه این سربازان با محیط آشنایی بیشتر دارند، از تلفات غیرنظامیان کاسته خواهد شد.

مطالب مرتبط